Spring til...

Sådan samarbejder vi med pårørende

Her kan du se, hvordan vi samarbejde med dig som pårørende

Borgeren i fokus

Tillidsbaseret dialog og samarbejde mellem pårørende og os som fagprofessionelle er vigtige elementer i den enkelte borgers trivsel og udvikling. Sammenholdt med dette viser vores erfaring og tilbagemeldinger fra pårørende, at det bedste samarbejde sker i det nære miljø, altså helt tæt på det enkelte menneske med autisme. Det giver derfor mening, når vi i det daglige tager udgangspunkt i den enkelte borgers indefra-perspektiv i forhold til vedkommendes ønske om kontakt til venner og familie.

Projekt med Professionshøjskolen Absalon

Med vores fokus på godt samarbejde med mellem pårørende og os som fagprofessionelle valgte vi i 2019/2020 at gennemføre et projekt med Professionshøjskolen Absalon med henblik på at styrke samarbejdet mellem personale og pårørende til unge og voksne i specialtilbud. Fokus for samarbejdet var at skabe de bedst mulige betingelser og forudsætninger for de unges og de voksnes trivsel og udvikling.

Det har afgørende betydning for trivsel og udvikling hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne, at der er et velfungerende samarbejde mellem fagprofessionelle på bostederne og borgerens pårørende. Når samarbejdet fungerer, skabes der et fundament for øget trivsel og tryghed for både borgerne, de pårørende og de fagprofessionelle. Gennem projektet har der været fokus på teknologier, ændringer i roller og ansvar mellem personale og pårørende og nye pædagogiske tilgange.

Kurser omkring pårørendesamarbejde

Professionshøjskolen Absalon har brugt erfaringerne fra dette projekt til at udbyde et kursus målrettet fagprofessionelle. Med dette kursus bliver det pædagogiske personale bedre rustet til at samarbejde med pårørende og skabe et godt samarbejdsmiljø.

 

Ydelseskataloger

Hvis du vil vide mere om pårørendesamarbejde ud fra perspektiver som lovgivning, den enkelte borgers tilbud/alder osv., kan du læse ydelseskatalogerne herunder.